top of page
  • talavaskovalucie

Představujeme partnera akce

S Frýdeckou skládkou a. s. spolupracujeme již několik let. Jako na každé akci i nám vzniká odpad, a právě oni se nám poté o úklid odpadů postará. A hlavně třídíme! Takže nezapomeň třídit i na naší akci!
Frýdecká skládka, a. s. ale neodváží odpad jen nám. Stará se o něho i tobě. Na území Frýdeckomístecka zajišťuje již 30 let komplexní nakládání s odpady ( sběr, svoz, využití či odstranění všech druhů odpadů, zejména směsných komunálních odpadů, skla, papíru, plastů, kovů, bioodpadů, stavebních odpadů, nebezpečných odpadů aj.). Na území města provozuje sběrné dvory, dotřiďovací linku na separovaný sběr, recyklační středisko pro stavební odpady, kompostárnu, skládku odpadů, sklady nebezpečných odpadů a vlastní 35 vozidel různých typů a velikostí určených pro svoz odpadů. Své služby poskytuje pro město Frýdek-Místek, cca 35 okolních obcí a řadu firem a podnikatelských subjektů. Prioritou společnosti je v maximální možné míře odpady vytřídit na jednotlivé druhy a hledat možnosti pro jejich opětovné využití.


22 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page